Your search results

De kosten van aankoop op Curaçao

Posted by laura on 15 April, 2018
| 0

verkoop huis kostenKosten voor de koper bij aankoop van onroerend goed op Curaçao.

De koop van een huis op Curaçao brengt naast de koopsom ook extra kosten met zich mee. In de meeste gevallen zijn die kosten voor de koper. Globaal zijn deze kosten rond de 6% van de koopsom of leggerwaarde (hetgene wat hoger is).


Kosten koper:

– Overdrachtsbelasting 4%
– Notariskosten rond de 2%

N.B. U betaalt geen makelaarskosten.

Verdere jaarlijkse kosten 
– Onroerende Zaak Belasting OZB (jaarlijks)
– Erfpachtcanon (jaarlijks – indien van toepassing)

Bereken hier globaal de kosten koper


Uitleg – Overdrachtsbelasting 4 %

Bij overdrachten van onroerend goed is 4% overdrachtsbelasting verschuldigd over ofwel de koopsom ofwel de leggerwaarde (Curaçaose WOZ waarde), afhankelijk van welke hoger is. De notaris draagt dit af aan de belastingdienst. De leggerwaarde wordt vastgesteld door de belastingdienst. Meestal is de leggerwaarde lager dan de koopprijs, maar het komt ook voor dat de leggerwaarde hoger is, bijv. omdat het onroerend goed enkele jaren geleden voor meer verkocht is dan de huidige koopsom.

 

Uitleg – Notariskosten rond de 2%

Akten van overdracht/Leveringsakten van onroerende zaken moeten worden ingeschreven bij het Kadaster Curaçao. Daarover zijn inschrijvingskosten verschuldigd. Ook moet de notaris inzage nemen bij het kadaster om bepaalde zaken te controleren. Het kadaster brengt daarvoor ook kosten in rekening.
De zegels en kadasterkosten bedragen per akte van levering gemiddeld NAƒ. 910,-. Bij hypotheken bedragen de kadasterkosten en zegels bij hypotheken tot NAƒ. 200.000,- totaal NAƒ. 725,-. Wordt de hoofdsom groter, dan stijgen de kadasterkosten met NAƒ. 100,- per NAƒ. 100.000,-.

Over het honorarium is bovendien 8,5% kantoor- en administratiekosten verschuldigd.
De notaris is verantwoordelijk voor de afdracht van de overdrachtsbelasting en schuldbriefzegel.

De notariskosten zijn indicatief en kunnen per notaris verschillen.

 

Uitleg – Leggerwaarde Curaçao

De leggerwaarde op Curaçao is een indicatie van de waarde van een woning, vastgesteld door een taxateur in dienst van de belastingdienst op basis van de buitenkant woning, situatie, de ligging en meetgegevens. Op basis van deze leggerwaarde wordt de OZB door de Belastingdienst berekend. De leggerwaarde wordt momenteel per 5-jarig tijdsvak vastgesteld. Zie voor meer info Belastingdienst Leggerwaarde.

 

Hypotheekakte (bij financiering)

Vaak heeft men bij de aankoop van een perceel of gebouw financiering nodig.

Bij een hypotheek zal meestal ook een risicoverzekering of een levensverzekering worden afgesloten en natuurlijk ook een brandverzekering met uitgebreide dekking. Die verzekeringskosten worden vaak door de financieringsinstelling via de notaris in rekening gebracht. Sommige banken brengen een afsluitprovisie in rekening. Dit verschilt per bank.
Bij hypotheken is ook een schuldbriefzegel verschuldigd, dit is een belasting van vier promille over de hoofdsom.

Bron: www.fungaloi-samandar.com  notaris te Curaçao


Onroerende Zaak Belasting (OZB)

OZB wordt over de leggerwaarde berekend en wordt u jaarlijks aangeslagen door de Belastingdienst.

Leggerwaarde woning
0 – 350.000 NAF                          0,4%

350.000 – 750.000 NAF                0,5%
Vanaf 750.000 NAF                      0,6%


Erfpacht

Grote delen van Curaçao zijn eigendom van de overheid. Wanneer u een kavel of een woning koopt in 1 van deze gebieden dan betaalt u jaarlijks, een vergoeding aan de overheid voor het gebruik van de grond. Dit heet erfpacht en het is een klein bedrag (bv. Naf 1,80) per vierkante meter (m2). De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door het Bestuurscollege bepaald.

Een terrein van de overheid dat in erfpacht wordt gegeven blijft eigendom van de overheid, het wordt slechts in “bruikleen” gegeven voor een bepaalde periode. Meestal is de periode 60 jaar. Wanneer de periode van erfpacht eindigt zal de overheid een nieuwe erfpacht-overeenkomst aangaan met de pachter. De uitgifte in erfpacht (of weder-uitgifte/verlenging) gebeurt via de notaris. Het wordt daarna ingeschreven bij het Kadaster, net als bij verkoop van eigendom grond.

==================================
Heeft u hier nog vragen over?
Bel, App of mail ons vrijblijvend.

Compare Listings

WhatsApp Send us WhatsApp