Your search results

De kosten van aankoop

Posted by laura on 15 April, 2018
| 1

verkoop huis kostenKosten voor de koper bij aankoop van onroerend goed

De koop van een huis brengt naast de koopsom ook extra kosten met zich mee. In de meeste gevallen zijn die kosten voor de koper. Globaal zijn deze kosten rond de 6% van de koopsom of leggerwaarde (hetgene wat hoger is)
Kosten koper:
– Overdrachtsbelasting 4%
– Notariskosten rond de 2%


Verdere kosten

– Onroerende Zaak Belasting OZB (jaarlijks)
– Erfpachtcanon (jaarlijks – indien van toepassing)

N.B. U betaalt geen makelaarskosten.

Bereken hier de kosten koper

Overdrachtsbelasting

Bij overdrachten van onroerend goed is 4% overdrachtsbelasting verschuldigd over (in principe) de koopsom en soms over de leggerwaarde (soort WOZ). De notaris draagt dit af aan de belastingdienst. De leggerwaarde wordt vastgesteld door de belastingdienst. Meestal is de leggerwaarde lager dan de kooprijs, tenzij het onroerend goed enkele jaren geleden voor meer verkocht is en die koopsom hoger is dan de huidige transactie.

De Leggerwaarde is een document van de overheid waarop de waardebepaling van de Ontvanger der Belasting van het verkochte staat vermeld.

Notariskosten

Hypotheekakten en akten voor overdracht van onroerende zaken moeten worden ingeschreven bij het kadaster. Daarover zijn inschrijvingskosten verschuldigd. Ook moet de notaris inzage nemen bij het kadaster om bepaalde zaken te controleren. Het kadaster brengt daarvoor ook kosten in rekening.
De zegels en kadasterkosten bedragen per akte van levering gemiddeld NAƒ. 910,-. Bij hypotheken bedragen de kadasterkosten en zegels bij hypotheken tot NAƒ. 200.000,- totaal NAƒ. 725,-. Wordt de hoofdsom groter, dan stijgen de kadasterkosten met NAƒ. 100,- per NAƒ. 100.000,-.

Bij hypotheken is ook een schuldbriefzegel verschuldigd, dit is een belasting van vier promille over de hoofdsom.

Over het honorarium is bovendien 8,5% kantoor- en administratiekosten verschuldigd.
De notaris is verantwoordelijk voor de afdracht van de overdrachtsbelasting en schuldbriefzegel.

De notariskosten zijn indicatief en kunnen per notaris verschillen.

Hypotheekakte (bij financiering)

Vaak heeft men bij de aankoop van een perceel of gebouw financiering nodig.

Bij een hypotheek zal meestal ook een risicoverzekering of een levensverzekering worden afgesloten en natuurlijk ook een brandverzekering met uitgebreide dekking. Die verzekeringskosten worden vaak door de financieringsinstelling via de notaris in rekening gebracht. Sommige banken brengen een afsluitprovisie in rekening. Dit verschilt per bank.


Bron: www.burgersfungaloi.com

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

OZB wordt over de leggerwaarde berekend.

0 – 350.000                            0,4%
350.000 – 750.000                  0,5%
Vanaf 750.000                         0,6%

Erfpacht

Grote delen van Curaçao zijn eigendom van de overheid. Wanneer u een kavel of een woning koopt in 1 van deze gebieden dan betaalt u jaarlijks, een vergoeding aan de overheid voor het gebruik van de grond. Dit heet erfpacht en het is een klein bedrag (bv. Naf 1,80) per vierkante meter (m2). De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door het Bestuurscollege bepaald.

Een terrein van de overheid dat in erfpacht wordt gegeven blijft eigendom van de overheid, het wordt slechts in “bruikleen” gegeven voor een bepaalde periode. Meestal is de periode 60 jaar. Wanneer de periode van erfpacht eindigt zal de overheid een nieuwe erfpacht-overeenkomst aangaan met de pachter. De uitgifte in erfpacht (of weder-uitgifte/verlenging) gebeurt via de notaris. Het wordt daarna ingeschreven bij het Kadaster, net als bij verkoop van eigendom grond.

==================================
Heeft u hier nog vragen over?
Bel, App of mail ons vrijblijvend.

One thought on “De kosten van aankoop

  • on 7 May, 2018

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Comments are closed.

Compare Listings